5 gånger Kim Kardashian har försvarat Kanye West.

5 gånger Kim Kardashian har försvarat Kanye West.
#5) April 25, 2018:
"När han pratar om Trump så är det många (inklusive jag) som har helt andra åsikter och känslor. Men detta är HANS åsikt. Jag tror på att folks ska få ha egna åsikter, även om de är riktigt olika från mina, Han sa aldrig att han håller med Trumps politik.”